Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Kompetensområden
 
 

Kompetensområden

Add a Partner Consulting AB arbetar processinriktat utifrån en grundstruktur med att ge varje uppdrag sin egen design. Nedanstående är exempel på tjänster som kan erbjudas Dig och Ditt företag. En närmare presentation av några av dem återfinns under menyn här intill.

Organisation
Open Space konferenser
Organisatorisk stress
Förändringsledning
Organisationsanalys
Klimatanalys
Kick-off/utvecklingsseminarier
Urval och rekrytering

Grupp
Ledningsgruppsutveckling
Teambuilding
Grupphandledning
Konflikthantering
MBTI-seminarier

Individ
Chefscoachning
Handledning
Korttidsterapi
Stödsamtal
Konsultation vid kris och stress

 

 

Submenu