Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Kompetensområden > Framtidskontrakt
 
 

Framtidskontrakt

 - för fortsatt ledningsgruppsutveckling

  • följa upp

  • forum för nya frågor

  • fördjupning

  • farthållare

Framtidkontraktet har som syfte att stödja fortsatt utveckling och därmed förebygga stagnation samt förhindra återfall i gamla handlingsmönster. Genom att följa upp det tidigare utvecklingsarbetet, erbjuda forum för nya idéer och fördjupa angelägna frågor, ökas kontinuerligt kompetensen i ledningsgruppen. Framtidskontraktet är också tänkt att utgöra en källa till energi och inspiration.

Ditt företag kan välja mellan kvartalsuppföljning, halvårsuppföljning samt årlig uppföljning.