Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Kompetensområden > Ledningsgruppsutveckling
 
 

Ledningsgruppsutveckling

 - en intellektuell och emotionell process mot ökad samverkan

Det finns en outnyttjad potential hos många ledningsgrupper. Ledningsgruppsutveckling möjliggör att denna kraft identifieras och tillvaratas. Genom att systematiskt och parallellt arbeta med såväl uppgifts- som management- och samspelsfrågor, skapas en gemensam referensram och grunden för ett optimalt ledningsgruppsarbete.

Add a Partner erbjuder ett processinriktat program som bygger på gemensam personlig utveckling i ledarskapet genom aktivt lärande. Programmet inleds med enskilda samtal i syfte att fånga upp specifika behov och frågeställningar. Under två dagars internat skapas en gemensam plattform. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar. Därefter följer ytterligare träffar under en utsträckt tidsperiod. Uppgifter att lösa på hemmaplan mellan uppföljningstillfällena ingår.

Ur innehållet:

  • drivkrafter och engagemang i arbetet

  • synsätt och värderingar i ledningsfunktionen

  • MBTI – personlighetsinventorium

  • samverkan och konkurrens

  • ledningsgruppens syfte, mål och mandat

  • SWOT-analys

  • hur kompletterar och stärker vi varandra?

  • roller och kompetens

  •