Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Kompetensområden > Open Space konferenser
 
 

Open Space konferenser

 - ett sätt att öppna dialog

Stora genomgripande förändringar sker i våra företag och organisationer. Gamla stabila hierarkiska strukturer ersätts med flexiblare mål- och processtyrda organisationsformer. I takt med att regler och kontroll avtar måste en ökad tillit till medarbetarnas förmåga växa fram, samtidigt som ledarrollen successivt förändras.

Nya organisationsformer kräver självständiga medarbetare med egen drivkraft, initiativförmåga och större ansvarstagande. Medarbetarna måste uppmuntras i att aktivt engagera sig i arbetsplatsens nyckelfrågeställningar:

Vad vill vi?
Hur vill vi?
Varför vill vi?

En Open Space konferens är första steget på vägen till större engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Dialogen etableras och man utforskar, reflekterar, förstår och överenskommer saker tillsammans. Energi frigörs och fokuseras. Att ha roligt tillsammans underlättar lärandet.

Konferensen har inget förutbestämt program, ingen föreläsare, inga OH-bilder. Programmet växer fram med deltagarna själva, deras ambition och kreativitet. Open Space konferenser arrangeras för 20 – 200 personer. Resultatet av arbetet under konferensen sammanställs i skriftlig form och återkopplas.