Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Kompetensområden > Organisatorisk stress
 
 

Organisatorisk stress

 - identifiera, minimera, hantera gemensamma stressfaktorer

 

Pressade deadlines, klagomål över att tiden inte räcker till, slimmade organisationer, större ansvarsområden, ”onödiga” möten som inkräktar på arbetet…

 

Nya tider kräver nya sätt att ta sig an och lösa problem. Vi kan inte hantera dagens problem med gårdagens lösningar. Vi förutsätts ständigt anpassa oss, tänka och agera annorlunda. Ibland är det lättare sagt än gjort.

 

När vi inte vet hur vi skall bemästra förändringar, när vi förlorar kontrollen över det som sker, drabbas vi av stress. Stressen stjäl energi från såväl medarbetarna som hela organisationen, och den har många olika ansikten.

 

Add a Partner erbjuder ett program som hjälper till att identifiera, strukturera och bemästra stressfaktorerna på er arbetsplats. Genom att analysera arbetssituationen upptäcks vad som behöver prioriteras och utvecklas. Programmets upplägg utformas i nära dialog utifrån arbetsplatsens specifika behov. Det inleds med 1 – 2 upptaktsdagar och följs upp kontinuerligt efter en i förväg uppgjord tidplan. I lärandeprocessen varvas teori med diskussioner i olika gruppkonstellationer. Praktik och hemuppgifter ingår.

Ur innehållet:

 • klimatanalys – test

 • vilka är energitjuvarna? – identifikation av stressorer

 • arbetar vi med "rätt" saker på "rätt" sätt?

 • förändringstider – vem driver utvecklingen?

 • stress – obalans mellan krav och förmåga

 • stressens yttringar

    

  •