Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Kompetensområden > Teambuilding
 
 

Teambuilding

 - att bygga och underhålla välfungerande arbetsgrupper

Ett team är en grupp människor, vars främsta uppgift är att samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Teambuilding kallas den process som går ut på att frigöra energi hos var och en i teamet, tillvarata den samlade kraften och rikta den mot gemensamma uppgifts- och relationsmål.

Grunden i all teambuilding är personlig utveckling.

Add a Partner erbjuder ett tvådagars företagsinternt samarbets- och utvecklingsseminarium för arbetsgrupper. Första dagen lyfts frågor som berör vårt allmänmänskliga fungerande. Andra dagen behandlas den egna arbetsgruppens specifika frågeställningar kring samarbete och utveckling. Seminariet fungerar som en tankeväckande och energigivande upptakt inför en medveten satsning på arbetsgruppens fortsatta utveckling. I syfte att stödja och underlätta den fortsatta utvecklingsprocessen erbjuds uppföljningsmöten som tilläggstjänst.

Ur innehållet:

  • varför arbetar vi? 

  • synsätt och värderingar - hur påverkar dessa vårt dagliga arbete? 

  • arbetsgruppen - mötet mellan människor

  • vem är jag, vem är Du? Hur ser vi på varandra?

  • gruppens styrkor - svagheter

  • information - kommunikation

  • arbetsgruppens egna frågor

    •