Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Om företaget
 
 

Om företaget

Add a Partner Consulting AB ägs och drivs av Christina Göhnzar-Åberg, leg. psykolog och organisationskonsult.

Ett holistiskt perspektiv, systemteoretiskt tänkande i kombination med ett djupgående psykodynamiskt synsätt är utgångspunkter för mig i mitt arbete som konsult. Jag arbetar processinriktat nära ledning och medarbetare, både strategiskt och operativt. Att förstå människor, deras behov, motiv och agerande, är att förstå organisationer. Organisationer består av människor, maskiner, tekniska och ekonomiska system etc. Idag har de flesta företag tillgång till samma utveckling och kvalitet inom teknik och ekonomi. Det är människorna i organisationen och deras fungerande som  blir avgörande för företagets framgång.

Att utveckla och stärka humankapitalet i företaget, så att den ”psykologiska logistiken” optimeras, ökar företagets konkurrenskraft och resultat. Inre kraft ger yttre styrka. För människorna i företaget innebär det ökad arbetsglädje, engagemang, trivsel samt på helheten ett bättre arbetsklimat.

Add a Partners filosofi är att verka för att uppnå en vinna - vinnasituation mellan organisationen, dess medarbetare och ledare.

Submenu