Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Om företaget > Affärsidé
 
 

Affärsidé

Add a Partner Consulting AB skall i nära samarbete, med kompletterande kunskap, erbjuda marknaden individuellt och optimalt anpassade utvecklingsprogram i syfte att höja och spetsa kompetensnivån och konkurrenskraften, så att kundens möjligheter att uppnå såväl kvantitativa som kvalitativa mål ökar.