Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Om företaget > Kunder/referenser
 
 

Kunder/referenser

Efter sjutton år som konsult är kundlistan lång och varierande, stora och små företag, gamla och nya kontakter med ett eller flera utvecklingsprojekt. Jag har valt ut ett axplock av kunder som på olika sätt representerar spännvidden. Här följer röster från några av dem jag haft glädjen att samarbeta med:

"TACK för din förmiddag här på Kryddgårdskolan. Det blev en lättsam förmiddag som satte igång många tankar och du har fått många uppskattande ord av personalen. Det var otroligt starkt att hålla intimiteten i en så stor grupp. Jag hade inte alls någon känsla av att sitta i en så stor grupp och dessutom tillsammans med människor jag inte kände särskilt väl. Bra jobbat!"

Maria Haglund-Börjesson, Bitr. rektor, Kryddgårdskolan

 

" Ja! "

Ola Dryselius, Personalchef, NORDFORM, www.nordform.se

 

" Christina har genom sitt sätt att arbeta och genom sin person skapat en god förståelse hos oss på ekonomiavdelningen för våra brister och styrkor. Vi har funnit Christina vara en god lyssnare, väl insatt i människors dagliga arbetsliv och en kunnig person avseende problemlösningar i smått som i stort."

Lars Larsson, Ekonomichef, Ängelholms sjukhus

 

” När Christina Göhnzar-Åberg nu startar verksamhet i egen regi, under namnet Add a Partner Consulting, så är det ett naturligt steg i hennes utveckling av sitt sätt att arbeta. Som kund under många år och i olika situationer, vare sig det gällt arbetsklimatanalyser, ledningsgruppsutveckling – utifrån relations-/managementfrågor samt enskilt stöd till personal och som bollplank, så har samarbetet varit givande och utvecklande och verkligen avpassat efter den speciella situation eller det mål som velat uppnås. I och med den egna verksamheten så kommer detta ytterligare att accentueras. Jag kan varmt rekommendera ett samarbete med Add a Partner och Christina Göhnzar-Åberg.”

Mats Larsson VD, FAS Converting Machinery AB, www.fasconverting.se

 

 

“ Christina har en djup kompetens och kunskap och kan med sin tydlighet och rakhet få saker att hända i en grupp.”

 

Anitha Algotsson Verksamhetschef, Specialistmottagningarna, Lasarettet Trelleborg.

 

 

 

” Jag har anlitat Christina Göhnzar-Åberg under många år både vad gäller teamutveckling och handledning. Christina har då gjort sig känd som en lyhörd, kunnig och engagerad konsult som jag varmt kan rekommendera.”

 

Vensel Roskvist Chef IFO, Vellinge Kommun

 

 

 

” För mig och min organisation har Christina Göhnzar-Åberg fungerat som en mycket kompetent partner i olika sammanhang, en partner som lyhört och professionellt har arbetat med individer, mindre och större grupper. Enskilda medarbetare har fått stöd och handledning i unika situationer, både i långt och kort perspektiv. Christina var med och la grunden till en välfungerande ledningsgrupp genom att få deltagarna att på ett positivt sätt ta vara på varandras olikheter och se sin egen roll i sammanhanget. Efter en genomgripande omorganisation var Christina vår partner när varje avdelning hade en kick-off med målet att avsluta ”det gamla” och planera och fokusera på framtiden. I alla olika sammanhang har vårt samarbete påverkat både individen och gruppen och givit hela organisationen bra plattform att arbeta vidare med.”

 

Marianne Palmkvist Berg Verksamhetschef, Verksamhetsområde Ortopedi, Lasarettet Trelleborg