Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Om företaget > Policy/etik
 
 

Policy/etik

Add a Partner Consulting AB står för en grundläggande positiv syn på människan och hennes förmåga. Varje individ är unik, har potential, kan utvecklas och ta ansvar.

Samarbetet ska kännetecknas av ödmjukt bemötande, en öppen, uppriktig dialog med tillit och respekt för andras integritet. Professionellt förhållningssätt garanterar opartiskhet och oberoende. Uppdragen skall vila på tydliga överenskommelser där objektiviteten värnas. Alla data behandlas konfidentiellt. I individärenden krävs medgivande från den enskilde personen, vilken äger rätt att i förekommande fall ta del av test och bedömning via personlig återkoppling. Skriftliga bedömningar endast om medgivande finns.

Add a Partner åtar sig inte uppdrag:

 • om kompetens för genomförande av uppdraget saknas

 • om förutsättningarna är otydliga eller otillräckliga

 • där olika intressen är uppenbart oförenliga

 • hos annan uppdragsgivare om konflikt kan uppstå ur konkurrenssynpunkt

   Psyloglogutbildningen utgör en vetenskaplig grund för kunskap om individ, grupp och organisation. Arbetssätt såväl som testinstrument bygger på vetenskap och väl beprövade metoder. Som legitimerad psykolog lyder jag under sekretesslagen och står under överinsyn av Socialstyrelsen.

   Add a Partner arbetar utifrån SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling)kvalitetsmodell. Kontinuerlig egen kompetensutveckling samt förbättringsarbete avseende bl.a koncept, metoder prioriteras. Målet är att erhålla nöjda kunder genom att addera värde.

  •