Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Tips inför...
 
 

Tips inför...

förändringsarbete. För att få fart och energi räcker det inte att bara nyttja flytkraften. Det som syns vid ytan är bara toppen av isberget c:a 10%. Resten finns under ytan. Ibland måste man göra en djupdykning för att hitta det man förlorat eller för att upptäcka nya möjligheter.

Orsaker till varför strategiska förändringar inte lyckas:

 • 20 % av medarbetarna har inte förstått organisationens mål

 • 65 % anser att ledningen inte ger tillräckliga förklaringar till sina beslut

 • 27 % känner inte till organisationens värdegrunder

 • 43 % upplever sig inte ha tillräcklig delegation för att klara uppgiften

 • 58 % saknar feed-back på sitt arbete

 • 61 % anser att medarbetarna saknar tillräcklig kompetens

   Källa: Mobilising People and Ideas for Change – ASI (advanced solutions international)

  • Submenu