Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Tips inför... > Framgångsfaktorer
 
 

Framgångsfaktorer

 

 • skapa gemensam förståelse för vad organisationen skall uppnå och varför

 • se till att det finns en absolut tydlighet kring vad som skall prioriteras

 • ta fram angelägenhetskänslan (brådskande) för att frigöra energi

 • bygg upp enskild kompetens och sprid kunskap ut i organisationen

 • stimulera ledarskapet

 • stöd implementering på alla nivåer

 • tillvarata kritiska röster – kritik innebär engagemang och delaktighet i processen

 • lyssna - lyhördhet är ett effektivt verktyg vid förändringsarbete

 • håll ut – förändring tar tid!

  •